DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego Drukuj
z dnia: 2016-07-05

Dnia 30.06.2016 r. w Hradec Králové, odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. "Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego", który planowany jest do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Podczas spotkania omówiono zakresy rzeczowe przypadające do realizacji na poszczególnych Partnerów w kontekście harmonogramu realizacji całego projektu, a także warunków określonych przez Komitet Monitorujący, który zatwierdził uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu. Spotkanie umożliwiło także wymianę informacji odnośnie etapu na jakim znajdują się Partnerzy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie oraz realizacji przedmiotowej inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu. Zarówno przedstawiciele strony polskiej – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch oraz Burmistrz Gminy Radków Jan Bednarczyk, jak i strony czeskiej - Kraju Kralowohradeckiego dołożą wszelkich starań, aby pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizować zaplanowane inwestycje drogowe.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: