DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Zmiana kategorii dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Drukuj
z dnia: 2012-01-03

 

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (Nr XIII/295/11 i Nr XIII/296/11 z 29 września 2011 r.) od 1.01.2012 roku zmieniły się kategorie dwóch dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Dotyczy to:

1 - ul. Koreańskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 348 do planowanego łącznika w ciągu obwodnicy drogi krajowej nr 35 w rejonie Tyńca Małego, która została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich,

2 –  drogi nr 317 w Zgorzelcu, która pozbawiona została kategorii drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z zarządzeniem nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, dokonano następujących zmian w układzie dróg wojewódzkich:

1 - likwidacji uległa droga wojewódzka nr 317 w Zgorzelcu na całej długości i z dniem 1 stycznia 2012 r. stała się ona drogą gminną,

2 - likwidacji uległ dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 344,

3 - nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 344 to ul. Koreańska na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 348 do planowanego łącznika do obwodnicy Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35. 

Nowy układ dróg wojewódzkich został pokazany graficznie w zakładce Infrastruktura (na mapkach oraz w formie tabelarycznego wykazu dróg wojewódzkich). 

 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: