DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Wmurowanie kamienia węgielnego w Ciechanowie Drukuj
z dnia: 2010-10-12

7 października w Ciechanowie (droga wojewódzka nr 323) został wmurowany kamień węgielny pod budowę mostu przez Odrę. Do pamiątkowej tuby z aktem erekcyjnym trafił m.in. specjalny list z podpisami wszystkich gości, wpinany w marynarkę znaczek z herbem naszego województwa od Marszałka Marka Łapińskiego, monety, różaniec od  ks. bp. E. Janiaka. W uroczystości wzięli udział: Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego, członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Grzegorz Roman i Zbigniew Szczygieł. Wykonawcę prac reprezentowała wiceprezes PRM Mosty - Łodź Anna Mieszkowska, a DSDiK - dyrektor Roman Głowaczewski. Symboliczne cegły wmurowali także przedstawiciele samorządów lokalnych. Przyszły most poświęcił Jego Ekscelencja ks. biskup Edward Janiak. Uroczystości - wmurowaniu kamienia węgielnego i podpisaniu aktu erekcyjnego - przyglądali się okoliczni mieszkańcy.

„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” to inwestycja, w ramach której powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z mostową przeprawą przez Odrę, która połączy dwa powiaty - górowski i lubiński. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gmin Rudna (m. Radoszyce) i Jemielno (m. Ciechanów), między Radoszycami a Ciechanowem.

- Ten most będzie mostem do lepszego życia dla lokalnej społeczności, jestem o tym przekonany - powiedział marszałek Marek Łapiński podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Nowy most przez Odrę rzeczywiście będzie miał olbrzymie znaczenie dla polepszenia układu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Aby dostać się na drugi brzeg Odry, nie będzie już potrzebna przeprawa promowa (przeznaczona tylko dla ruchu osobowego i  uzależniona od kapryśnego poziomu wód Odry),  ani nie będzie trzeba jechać 40 km dalej, by skorzystać z najbliższej przeprawy mostowej znajdującej się w Głogowie i Ścinawie. Most w Ciechanowie może przejąć ok. 35% ruchu tranzytowego, dzięki temu oba miasta "odetchną". Ponadto usprawni on połączenie komunikacyjne powiatu górowskiego z pozostałą częścią Dolnego Śląska, a także będzie ułatwieniem w podróży  z rolniczych terenów Wielkoposki do rejonu Lubińsko-Głogowskiego Zagłebia Miedziowego.
Budowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Województwa Dolnośląskiego i kosztuje ponad 54 mln zł. Prace rozpoczęły się w marcu 2010 roku, a zakończą po 18 miesiącach – we wrześniu 2011 roku. Wykonawcą jest PRM Mosty-Łódź S.A.

 

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: