DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Zmiana platformy zamówień publicznych Drukuj
czwartek, 21. września 2023 09:44

Informujemy, że od dnia 21 września 2023r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez DSDiK we Wrocławiu będą prowadzone za pośrednictwem platformy e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Postępowania wszczęte przed dniem 21 września 2023r. prowadzone są nadal na platformie https://dsdik-wroc.logintrade.net


Informacja o przetargu Gminy Miejskiej Głogów Drukuj
czwartek, 14. września 2023 14:22

Informacja o przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego"

Szczegóły pod linkiem:

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl/pn/glogow-um/demand/notice/public/103648/details


Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych Drukuj
poniedziałek, 21. sierpnia 2023 13:34

 

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 15 października 2023 r., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonująca zadania zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego informuje, że zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, pobiera się opłaty.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) w niniejszym zakresie nie przewiduje żadnych zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, jak też
z obowiązku uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.


Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
wojewódzkich (DZ. URZ. WOJ. 2020.727).

(treść uchwały dostępna w zakładce Wnioski / Zajęcia pasa i lokalizacja)

UMIESZCZANIE PLAKATÓW/REKLAM WYBORCZYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W celu uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej przez umieszczenie plakatów/reklam wyborczych, należy złożyć WNIOSKI: (wnioski dostępne na stronie internetowej: www.dsdik.wroc.pl / zakładka Wnioski):

·       01-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-reklama

·       05-wniosek-zajcie-pasadrogowego-reklama

Wnioski powinny zostać podpisane przez Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego  Komitetu Wyborczego.

Wniosek winien być złożony wraz z załącznikami aktualnymi na dzień składnia wniosku,
a mianowicie:

 1. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500, zawierająca dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem – jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewid., obręby ewid, działki ewid.),  z dokładnym zaznaczeniem miejsca umieszczenia reklamy oraz odległości od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
 2. Projekt konstrukcji zawierający podstawowe wymiary reklamy, sposób mocowania.
 3. Projekt graficzny, szkic graficzny przedmiotowej reklamy  z podaniem jej treści
  i kolorystyki.
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor zadania (Komitet Wyborczy) będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego.

Pełnomocnictwo oraz substytucja pełnomocnictwa (tzw. pełnomocnictwo wtórne) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (z opłaty tej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe) na konto organu podatkowego, właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu.

 

Więcej…

Komunikat Drukuj
piątek, 11. sierpnia 2023 09:49

Informacja

 

W dniu 14.08.2023 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie zamknięta


Badanie ewaluacyjne: Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach RPO WD 2014 – 2020 Drukuj
środa, 17. maja 2023 10:47

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zainicjował badania ewaluacyjne pod nazwą „Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. Głównym celem badań jest ocena wpływu realizowanych inwestycji transportowych. Podczas badania uwzględnione zostanie działanie 3.4 (wdrażanie strategii niskoemisyjnych) w ramach osi priorytetowej 3, a także działania 5.1 (drogowa dostępność transportowa) oraz 5.2 (system transportu kolejowego) w ramach osi priorytetowej 5.
W związku z powyższym Wykonawca badania – LPW Sp. z o.o. – zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety adresowanej do społeczeństwa (mieszkańców) dostępnej pod poniższym linkiem: Beneficjenci ostateczni projektów RPO WD 2014-2020 – Działania 3.4, 5.1, 5.2 (wypelnij.online)
Badanie pozwoli ocenić skuteczność, trwałość oraz efektywność oddziaływania zrealizowanych projektów na sytuację transportową w regionie w kontekście realizacji wcześniej założonych celów oraz zgłaszanych potrzeb beneficjentów. Pozwoli także zweryfikować, czy inwestycje zostały przeprowadzone w sposób kompleksowy, spójny oraz integrujący różne środki transportu. Ewaluacja umożliwi również wyciągnięcie wniosków ważnych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!


Droga wojewódzka nr 439 w miejscowości GOSZCZ jest już całkowicie jest przejezdna Drukuj
wtorek, 14. marca 2023 13:53

W dniu dzisiejszym wprowadzone zostanie połówkowe wygrodzenie odcinka drogi DW439 ul. Twardogórska.

Koniec zamknięcia drogi, ruch będzie odbywał się jedną jezdnią.

Przewidziany czas utrudnień do 3 miesięcy.


DROGA WOJEWÓDZKA NR 439 W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZ ZAMKNIĘTA Drukuj
piątek, 10. marca 2023 15:14

 

!!!UWAGA!!!
DROGA WOJEWÓDZKA NR 439 W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZ ZAMKNIĘTA
OBJAZD MIEJSCOWOŚCI GOSZCZ POKAZANY NA ZDJĘCIU PONIŻEJ.
 
 
W związku ze zdarzeniem drogowym z dnia 10 marca br. w wyniku którego uszkodzony został budynek mieszkalny przy ul. Twardogórskiej w m. Goszcz – droga wojewódzka nr 439 zostaje zamknięta.
Całościowe zamknięcie drogi potrwa na pewno do poniedziałku włącznie.
Co dalej będziemy wiedzieć po informacji z nadzoru budowlanego.
 
 
 

Zamknięcie DW 387 Drukuj
czwartek, 23. lutego 2023 12:34

W związku z awarią muru oporowego i pogarszającym się stanem nasypu drogi wojewódzkiej 387 spowodowanego roztopami zachodzi konieczność jej całkowitego zamknięcia od dziś w trybie awaryjnym.
Ruch pojazdów z Karłowa w kierunku Nowej Rudy, Kłodzka i Wrocławia będzie możliwy przez Kudowę zdrój, Duszniki Zdr. i dalej przez Polanicę Zdr.
Ruch pojazdów z Radkowa w kierunku południowym będzie możliwy drogą wojewódzką 386 przez Ścinawkę Średnią i Kłodzko.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: