Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, 2. Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, z podziałem na zadania. Drukuj
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.153.2017
Termin składania ofert 2018-03-22 11:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 233, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

153_2017_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-07

153_2017_SIWZ_2018-03-07

153_2017_Opis_most_2018-03-07

153_2017_Opis_kładka_2018-03-07

153_2017_wersja_edyt_zał_2018-03-07

 

 

153_2017-pyt-1-2-i-odp-zmiana-siwz-14-03-2018

153_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-14-03-2018

153_2017-siwz-zmiana-14-03-2018