Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania w latach 2018-2019. CPV 90610000-6 Drukuj
z dnia: 2017-12-01
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania w latach 2018-2019. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.114.2017
Termin składania ofert 2018-01-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 3917233, -110; 71 3917166
Załączniki

 

2720-114-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-114-2017-siwz

 

 

2720-114-2017-pytania-1-3-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-114-2017-zmiana-ogloszenia

2720-114-2017-wykaz-jezdni-do-zamiatania

2720-114-2017-kosztorys-ofertowy

 

 

 

2720-114-2017-zbiorcze-zestawienie ofert-2018-01-26