Cięcia pielęgnacyjne żywopłotu na odcinku Stanowice – Świdnica DW 382 na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 77342000-9 Drukuj
z dnia: 2017-11-10
Nazwa zadania Cięcia pielęgnacyjne żywopłotu na odcinku Stanowice – Świdnica DW 382 na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 77342000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.138.2017
Termin składania ofert 2017-11-20 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieogranicznony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax te. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

138_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-11-10

138_2017 SIWZ 2017-11-10

138_2017 SST

138_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-10

 

138_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-11-20