DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-14
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.14.2017
Termin składania ofert 2017-04-24 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

14_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-03-14

14_2017 SIWZ 2017-03-14

14_2017 JEDZ

14_2017 KOSZTORYS OFERTOWY - 11 zadań

14_2017 załączniki 1_3-5 do siwz edytowalne 2017-03-14

14_2017 wykaz i obmiar usług przy bieżącym utrzymaniu dróg

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-03-14

 

14_2017 zmiana SIWZ 2017-03-16

 

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-03-27

14_2017 zmiana siwz 2017-03-27

14_2017 KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania nr 11 2017-03-27

14_2017 wykaz i obmiar usług przy bud  z dn_ 2017-03-27

 

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-04-06

14_2017 zmiana siwz 2017-04-06

 

14_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2017-04-24

14_2017 ośw. dot. grupy kapitałowej - propozycja

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :