DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka drzew przy linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa na odcinku linii od km 29.844 do km 43,138. CPV 77211400-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-25
Nazwa zadania Wycinka drzew przy linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa na odcinku linii od km 29.844 do km 43,138. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.110.2015
Termin składania ofert 2015-12-03 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

110_2015 ogloszenie o zamowieniu 25_11_2015

110_2015 siwz 25_11_2015

110_2015 siwz wersja edytowalna 25_11_2015

110_2015 zalacznik nr 7 - materialy dodatkowe 25_11_2015

110_2015 zbiorcze zestawienie ofert 03_12_2015

110_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uniewaznienie 15_12_2015

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :