DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138, 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-19
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.91.2015
Termin składania ofert 2015-12-03 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166 / fax 71-39-17-110
Załączniki

  91_2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2015-10-20

  91_2015 SIWZ 2015-10-26

91_2015 zał_1-7 edyt_2015-10-26

  

91_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-11-06

91_2015 zmiana siwz oraz odp_na pyt_1-2 2015-11-06

zał 9-1  2015-11-06

zał 10-1  2015-11-06

 

91_2015 odp_na pyt_3 2015-11-12

 

91_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2015-12-03

 

91_2015 INFORMACJA O WYBORZE - Zad_1  2015-12-17

91_2015 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zad_2  2015-12-17

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :