DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzątanie pasa drogowego na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i świdnickiego z podziałem na zadania. CPV 90610000 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-30
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i świdnickiego z podziałem na zadania. CPV 90610000
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.23.2015.AK
Termin składania ofert 2015-06-10 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-56; 75/ 755-10-18 (wew. 12); faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

  SIWZ

Wykazy dróg

Specyfikacje Techniczne

Przedmiary

   Edytowalne załączniki do SIWZ ( 1 - 7 )

  Przedmiar - zad. nr 3 Jedlina Zdrój 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :