DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-29
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.24.2015
Termin składania ofert 2015-06-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

24_2015_ogloszenie o zamowieniu

24_2015_siwz

24_2015_specyfikacje

24_2015_siwz

 

24_2015_otwarcie ofert

24_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037