DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.16.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel 75/755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

  16-15 wynik

16-15 Informacja z otwarcia ofert (26.03.2015 r.)

16-15 ogłoszenie

 

  16-15 SIWZ

16-15 przedmiar

  ST

16-15 załączniki edytowalne 1-7

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :