DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 20, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

 

15-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.03.2015 r.)

15-15 Informacja z otwarcia ofert  (26.03.2015 r.)

 

15-15 Ogłoszenie o zamówieniu (18.03.2015 r.)

15-15 SIWZ

15-15 Załączniki Nr 1-7 do siwz  edytowalne

Przedmiar

Specyfikacje techniczne

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :