DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-09
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2015
Termin składania ofert 2015-03-17 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167; 71 39 17 166; fax 71 39 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert z dnia 17 03 2015r

 

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

ogloszenie o zamowieniu

  siwz

13 -15-siwz wersja edytowalna

specyfikacje techniczne

informacja o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037