DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-15
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.1.2015
Termin składania ofert 2015-02-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

zbiorcze zestawienie ofert

1_2015_siwz

1_2015_siwz wersja edytowalna

1_2015_zalacznik do siwz

1_2015_ogloszeni o zamowieniu

1_2015_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1_2015_uniewaznienie postepowania zadanie nr 3

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037