DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-01-15
Nazwa zadania Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.190.2014.AK
Termin składania ofert 2015-02-25 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Wersja edytowalna załącznika Nr 1 do SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi (Pytania nr 1-2)

 

SIWZ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Materiay dodatkowe

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :