DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.189.2014
Termin składania ofert 2014-12-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

  2720-189-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-189-2014-siwz

2720-189-2014-zalaczniki--9-1-do 10-6

  2720-189-2014-zalacznik-11-wzor-zobowiazania-

  2720-189-2014-zmiana-siwz-www

2720-189-2014-zalaczniki--9-1-do-10-6-po-zmianach

2720-189-2014-umowa-po-zmianach

  2720-189-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty-zad-1-i-zad-2

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037