DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.181.2014
Termin składania ofert 2014-12-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

 

zalaczniki do siwz wersja edytowalna

  

zacznik nr 3 do siwz

 

   ogloszenie o zmianie ogloszenia 10 12 2014 (2)

 

pytania i odpowiedzi 10 12 2014

 

zmiana ogloszenia 10 12 2014

  

2720-181-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-181-2014-siwz

  2720-181-2014-zmiana-ogloszenia


 

zbiorcze zestawienie ofert

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037