DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3 Drukuj Email
z dnia: 2014-12-02
Nazwa zadania Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.183.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-10 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax te. 75/755 10 18 (19) wew. 20, fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

 

183-14 wynik

183-14 informacja z otwarcia ofert

183-14 pytania - odpowiedzi

183-14 ogłoszenie

   183-14 SIWZ

183 -14- załączniki 1-10

  183 -14- załączniki edytowalne 1-8

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :