DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań. CPV 50.23.22.00-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-24
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań. CPV 50.23.22.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.180.2014
Termin składania ofert 2014-12-05 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

  2720-180-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-180-2014-siwz

180-2014-siwz-wersja-edytowalna

2720-180-2014-sst

  2720-180-2014-pyt-1-2-i-odp-zmiana-siwz-www

2720-180-2014-zmiana-ogloszenia

  2720-180-2014-wykaz-sterownikow

  2720-180-2014-pyt-3-7-i-odp-zmiana-siwz-www

 

2720-180-2014-zmiana-ogloszenia-ii

  2720-180-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  2720-180-2014-uniewaznienie-zad-5

  2720-180-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :