DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Chocianowie, Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach z podziałem na zadania. CPV 79710000-4. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-24
Nazwa zadania Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Chocianowie, Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach z podziałem na zadania. CPV 79710000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.177.2014
Termin składania ofert 2014-12-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

177_2014 ogloszenie o zamowieniu

177_2014 siwz

177_2014 siwz 24_11_2014

  177_2014 odpowiedz na pytanie 26_11_2014

177_2014 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 01_12_2014

177_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 01_12_2014

177_2014 siwz 01_12_2014

177_2014 siwz 01_12_2014

 

177_2014 zbiorcze zestawienie ofert

 

 

177-14 ogloszenie o wyborze - zad 1

177-14 ogloszenie o wyborze - zad 2

177-14 ogloszenie o wyborze - zad 3

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037