DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-03
Nazwa zadania Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.169.2014.AK
Termin składania ofert 2014-11-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk. Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

 

169-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2014 r.

 

169-14 Informacja z otwarcia ofert 12.11.2014 r.

 

169-14 Ogłoszenie o zamówieniu 03.11.2014 r.

169-14 SIWZ z załącznikami

Wykaz dróg

Specyfikacja Techniczna

169-14 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :