Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8 Drukuj
z dnia: 2014-10-10
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.160.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-20 11:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel; 75/755 10 18 wew. 20, 75/755 10 19 wew.,12, fax 75/755 10 18 wew 15
Załączniki

  160-14 wynik

160-14 informacja z otwarcia ofert

160-14 ogłoszenie

160-14 SIWZ 

160 -14-załączniki 1-7

  specyfikacje techniczne 

lokalizacja drzew do nasadzenia

  160 -14-załączniki edytowalne od 1-6