DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-10
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.160.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-20 11:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel; 75/755 10 18 wew. 20, 75/755 10 19 wew.,12, fax 75/755 10 18 wew 15
Załączniki

  160-14 wynik

160-14 informacja z otwarcia ofert

160-14 ogłoszenie

160-14 SIWZ 

160 -14-załączniki 1-7

  specyfikacje techniczne 

lokalizacja drzew do nasadzenia

  160 -14-załączniki edytowalne od 1-6

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037