DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 7 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 66114000-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-30
Nazwa zadania Leasing 7 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 66114000-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2721.123.2014
Termin składania ofert 2014-10-13 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

123_2014 ogloszenie o zamowieniu

123_2014 siwz

123_2014 siwz wersja edytowalna

123_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 06_10_2014

123_2014 do odpowiedzi 06_10_2014

123_2014 odpowiedzi na pytania 06_10_2014

123_2014 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 07_10_2014

123_2014 zalacznik nr 2 07_10_2014

 

123_2014 zbiorcze zestawienie ofert

123_2014 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037