DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-24
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.153.2014
Termin składania ofert 2014-12-30 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  2720_153_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-09-24

2720_153_2014 siwz 2014-09-29

  

2720_153_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-10-22

2720_153_2014 pyt_1-2_4-5_7 i odp 2014-10-22

  

2720_153_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-11-25

153_2014 pyt_ i odp 2014-11-25

153_2014 zal_1-7_edyt 2014-11-25

  

2720_153_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-12-04

2720_153_2014 opis przedmiotu zamowienia 2014-12-04

2720_153_2014 umowa - wzor 2014-12-04

2720_153_2014 pyt_ i odp 2014-12-04

pbiw obejscie miekini

raport o oddzialywaniu na srodowisko

wielokryterialna_analiza techn-ekonom_cd

 

153_2014 pyt_44-45 i odp 2014-12-16

 

2720_153_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-12-30

 

2720_153_2014 ogoszenie o wyborze 2015-01-27

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037