DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-04
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.149.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

149-14 ogloszenie o zamowieniu

149-14 siwz

149-2014-siwz-wersja-edytowalna

zaacznik nr 10 do siwz zestawienie ilosci i cen drewna dla zadan 1234

 

zacznik nr 9 do SIWZ  wykaz drzew do wycinki dla zada 1234 

 

zbiorcze zestawienie ofert z dnia 15 09 2014r

ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :