DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach 2014/2015, 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 90620000-9, 90630000-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-20
Nazwa zadania Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach 2014/2015, 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 90620000-9, 90630000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.127.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-30 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755-10-18 wew. 20, 75/755-10-19 wew. 20, fax 75-755-10-18 (19) wew. 15
Załączniki

 

127-14 wynik

127-14 informacja z otwarcia ofert

127-14 ogłoszenie o zamówieniu

  127-14- sprostowanie

  127-14 SIWZ

127-14-załączniki 1 - 8

127-14-załączniki 1 - 7 - edytowalne

  wykaz dróg 

specyfikacje techniczne

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :