DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Ścinawce Średniej z podziałem na zadania. CPV – 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Ścinawce Średniej z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.125.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-03 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 ( wew.15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr : 5,9

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr : 1,2,3,4,6,7,8

Odpowiedź na pytanie - ZMIANA SIWZ

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU

 

Zmiana SIWZ

Obwowiązujący Załącznik nr 2 "KALKULACJA  OFERTOWA"

SIWZ

Załączniki do SIWZ ( 1 - 8 )

Załączniki edytowalne do SIWZ ( 1 - 7 )

Wykaz dróg

Specyfikacje techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT w DNIU 03.10.2014r.

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :