DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 na terenie powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego i części powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Olszyńcu z podziałem na zadania. CPV – 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 na terenie powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego i części powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Olszyńcu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.124.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-03 11:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74 / 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadania nr : 10, 17.

Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 11 i 13

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadania nr : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.10.2014r.

 

 

  ZMIANA SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

SIWZ

 

 

Załączniki do SIWZ ( 1 - 8 )

 

Załączniki edytowalne do SIWZ ( 1 - 7 )

 

 

Wykaz dróg

 

Specyfikacje techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :