DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

„Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Lądku Zdroju z podziałem na zadania”. CPV – 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-08
Nazwa zadania „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Lądku Zdroju z podziałem na zadania”.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.126.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-03 9:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks :75/ 755-10-18 (wew. 15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 14

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na zadanie nr :10, 11,12, 13

 

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na zadania nr : 4, 5 , 9

 

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na zadania nr : 1, 2, 3, 6, 7, 8

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.10.2014r.

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź na pytanie - Zmiana SIWZ

 

 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ ( 1 - 8 )

Załączniki edytowalne do SIWZ ( 1 - 7 )

 

 

Wykaz dróg

Specyfikacje Techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :