DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nasadzenia drzew i krzewów z dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 392. CPV 77.21.16.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-08
Nazwa zadania Nasadzenia drzew i krzewów z dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 392. CPV 77.21.16.00-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.100.2014
Termin składania ofert 2014-08-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166 / 71 39 17 110
Załączniki

 

100-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

100-2014-siwz

100-2014-siwz-wersja-edytowalna

100-2014-lokalizacja-nasadzen

100-2014-specyfikacje-techniczne

  pytania i odpowiedzi 17 07 2014

  pytania i odpowiedzi 23 07 2014

   100-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  100-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037