DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+000 – 90+000 dł. 16 km” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej” Drukuj Email
z dnia: 2014-07-06
Nazwa zadania Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+000 – 90+000 dł. 16 km” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej” CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.99.2014
Termin składania ofert 2014-07-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

99-2014-ogloszenie o zamowieniu

99-2014-siwz

99-2014-siwz wersja edytowalna

99-2014-zalaczniki 1-5 do opisu przedmiotu zamowienia

99-2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia

99-2014-odpowiedzi na pytania 14-07-2014

99-2014-odpowiedzi na pytania 15-07-2014

99-2014 zbiorcze zestawienie ofert

99-201 uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037