DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Mechaniczne koszenie poboczy dróg oraz skarp rowów wraz z ręcznym obkoszeniem drzew i urządzeń drogowych w pasie dróg wojewódzkich nr 323 i 324. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-25
Nazwa zadania Mechaniczne koszenie poboczy dróg oraz skarp rowów wraz z ręcznym obkoszeniem drzew i urządzeń drogowych w pasie dróg wojewódzkich nr 323 i 324. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.92.2014.AK
Termin składania ofert 2014-08-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz / Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19), tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

92-14 wynik

92-14 Informacja z otwarcia ofert  05.08.2014 r.

92-14 pytanie-odpowiedź

   92-14 -SIWZ

92-14-Załączniki do SIWZ

92-14-Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalne

92-14-Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 25.06.2014 r.

  92-14-Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2014 r.

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :