DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie, konserwacja, naprawy, przeglądy i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na linii nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.00.00-3. Drukuj Email
z dnia: 2014-05-27
Nazwa zadania Utrzymanie, konserwacja, naprawy, przeglądy i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.75.2014
Termin składania ofert 2014-06-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

  75 ogloszenie o zamowieniu

75-14 siwz

75-2014-siwz-wersja-edytowalna

  ogloszenie o zmianie ogloszenia 04 06 2014

pytania i odpowiedzi 04 06 2014

75-14-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037