DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - nadzór autorski. CPV: 71248000-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-08
Nazwa zadania Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - nadzór autorski. CPV: 71248000-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.71.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-26 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

71-14 wynik

71-14 informacja z otwarcia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

71-14 zmiana ogłoszenia

71-14 pytania - odpowiedzi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71-14 ogłoszenie

 

 

71-14 SIWZ 

71-14 załączniki 1-6

  71-14 załączniki edytowalne 1-5

 

gelogia

 

operat wodnoprawny

pb-w

pb_wersja_ostateczna_21_02_2013

pr i fo

stwiorb

yy decyzje administracyjne i opinie

yy porozumienia

yy prolongowane uzgodnienia

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :