DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nadzór autorski przy realizacji obiektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego” – etap I i II. CPV 71200000-0 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-05
Nazwa zadania Nadzór autorski przy realizacji obiektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego” – etap I i II. CPV 71200000-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.56.2014
Termin składania ofert 2014-05-14 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166 / fax 71-39-17-110
Załączniki

 

2720_56_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-05-06

2720_56_2014 siwz 2014-05-06

2720_56_2014 zal_1-6 w_edyt 2014-05-06

projekt dw 403

 

2720_56_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-05-14

 

2720_56_2014 ogl_wyniku 2014-05-15

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :