DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Monitoring jakości wód zasilających wybrane siedliska przyrodnicze przy linii kolejowej nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 71351910-5, 73111000-3. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-21
Nazwa zadania Monitoring jakości wód zasilających wybrane siedliska przyrodnicze przy linii kolejowej nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 71351910-5, 73111000-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.70.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-07 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

  70-14-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.05.2014 r.)

70-14 Informacja z otwarcia ofert  (07.05.2014 r.)

  70-14  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (30-04-2014r.)

  70-14 Odpowiedzi na pytania nr 7-8 (30-04-14 r.)

  70-14 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  70-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.04.2014 r.)

70-14 Odpowiedzi na pytania nr 1-6 (25.04.2014 r.)

Analiza oddziaływania przedsięwzięcie

70-14-Ogłoszenie o zamówieniu (22.04.2014 r.)

  70-14 SIWZ (22.04.2014 r.)

70-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ

70-14 Rysunki Nr 1 - Nr 3

70-14 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ edytowalne (22.04.2014 r.)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :