DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzątanie dróg wojewódzkich w latach 2014-2015 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-09
Nazwa zadania Sprzątanie dróg wojewódzkich w latach 2014-2015 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.52.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-20 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew.12, tal. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

  52-14-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2014 r.)

52-14-Informacja z otwarcia ofert  (20.05.2014 r.)

  52-14-SIWZ

52-14-Załączniki Nr 1 - 9 do SIWZ

Specyfikacje techniczne

52-14-Załączniki Nr 1 -7 do SIWZ (edytowalne)

  52-14-Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (09.04.2014 r.)

52-14-Ogłoszenie o zamówieniu (09.04.2014 r.)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :