DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie czystości pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 323 i 324 z podziałem na zadania. CPV 90610000-0 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-04
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 323 i 324 z podziałem na zadania. CPV 90610000-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.60.2014
Termin składania ofert 2014-05-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przatarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17 -166 fax. 71 39-17-110
Załączniki

60-2014-siwz

60-2014-ogloszenie o zamowieniu

60-2014-zalacznik nr 8

60-2014-zalaczniki w wersji edytowalnej

60-2014-sprostowanie ogloszenia o zamowieniu

  60-2014-odpowiedz na pytanie 13-05-2014

60-2014-sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 13-05-2014

60-2014-zalacznik nr 2 zadanie 1 13-05-2014

60-2014-zbiorcze zestawienie ofert

60-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037