DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie zieleni na terenie Oddziału Drogowego Chocianów, Rudna, Wądroże Wielkie w latach 2014-2016 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-24
Nazwa zadania Utrzymanie zieleni na terenie Oddziału Drogowego Chocianów, Rudna, Wądroże Wielkie w latach 2014-2016 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.49.2014
Termin składania ofert 2014-05-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

49-2014-ogloszenie o zamowieniu 25-03-2014

49-2014-siwz 25-03-2014

49-2014-zalaczniki w formie edytowalnej 25-03-2014

49-2014-specyfikacje techniczne

49-2014-sprostowanie ogloszenia 31-04-2014

49-2014-odpowiedz na pytanie 16-04-2014

49-2014-zbiorcze zestawienie ofert

49-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :