DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. CPV 90.61.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-25
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. CPV 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.34.2014
Termin składania ofert 2014-04-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  34-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

34-2014-siwz

34-2014-siwz-wersja-edytowalna

34-2014-specyfikacje-techniczne

  34-2014-zmiana-siwz

34-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  34-2014-pyt-1-i-odp-www

  34-2014-zbiorcze zestawienie ofert

  34-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :