DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 379. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-21
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 379. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.42.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-01 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

 

42-14 wynik

 

42-14 informacja z otwarcia ofert

42-14 ogłoszenie

   42-14 SIWZ

42-14 załączniki edytowalne 1-5

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037