Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 342. CPV 71322000-1. Drukuj
z dnia: 2014-03-20
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 342. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.47.2014
Termin składania ofert 2014-03-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  iz-2720-47-2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-03-21

iz_2720_47_2014 siwz 2014-03-21

iz_2720_47_2014 zal_1-5_a-c edyt 2014-03-21

2720_47_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-03-31

  

2720_47_2014 ogl_wyniku 2014-04-15