DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zabiegi w obrębie korony drzew, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77211500-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-18
Nazwa zadania Zabiegi w obrębie korony drzew, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77211500-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.17.2014
Termin składania ofert 2014-03-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, 71-39-17-110
Załączniki

 

iz_2720_17_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-03-18

17_2014 siwz 2014-03-18

17_2014 zal 1-8_wersja_edyt 2014-03-18

wykaz drzew do zabiegow pielegn

ost d-m-00_00_00 wymagania ogolne

sst d-09_01_02 utrzymanie zieleni przydroznej

 

2720_17_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-03-27

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037