DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 341. CPV 71322000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-16
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 341. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.39.2014
Termin składania ofert 2014-03-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

39-2014-ogloszenie o zamowieniu 17-03-2014

39-2014-siwz 17-03-2014

39-2014-zalaczniki 1-8 17-03-2014

39-2014-zmiana siwz 18-03-2014

39-2014-zbiorcze zestawienie ofert

  39-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037