DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 364. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-16
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 364.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.37.2014
Termin składania ofert 2014-03-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

37_14_ogloszenie o zamowieniu

37_14_siwz

37_14_edytowalny formularz oferty

37_14_odpowiedzi na pytania

 

37_14_otwarcie ofert

37_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037