DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : "Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". CPV 71.30.00.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-11
Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : "Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". CPV 71.30.00.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.27.2014
Termin składania ofert 2014-03-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

27-14 odpowiedz na pytanie nr 1 i modyfikacja wszyscy

27-14 ogloszenie o zmianie ogloszenia

27-14 siwz 2

27-14 ogloszenie o zamowieniu

27-14 siwz

27-14-zalaczniki edytowalne

27-14-zaczniki edytowalne 2

 

27-14-zbiorcze zestawienie ofert

 

  27-14 ogloszenie o wyborze oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :