DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka krzaków (samosiejek) w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77.34.20.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-07
Nazwa zadania Wycinka krzaków (samosiejek) w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.22.2014
Termin składania ofert 2014-03-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  22-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

22-2014-siwz

sst_usunicie krzeww

  22-2014-pytania-1-5-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

22-2014-zmiana-ogloszenia

22-2014_siwz w wersji edytowalnej

    22-2014-pyt-i-odp-6-14-zmiana-siwz-www

22-2014-zmiana-ogloszenia-2

  22-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037